Ústí nad Labem

Autor: Petr Foltán st. | Kategorie: Bývalé české okruhy | Datum: 28. 2. 2010
Ústí nad Labem - 5.0 out of 5 based on 21 votes

Kapitoly článku

V Ústí nad Labem se do roku 1982 odjelo celkem 21 ročníků silničních závodů motocyklů na několika variantách městských okruhů, včetně závodu do vrchu. Později, když se už nenašla vhodná silnice, pořadatelé z AMK Česká brána své závody přesunuly na nedaleký autodrom do Mostu..

Ústecký motocyklový okruh

První série rychlostních motocyklových závodů se v Ústí nad Labem jezdila v letech 1947 - 1952. Okruhy s různou délkou procházely samotným centrem - městskou částí Klíše a vedly až do sídliště Hornická – Stará. V dalších letech byly závody pořádány nepravidelně a jejich poloha se nepatrně měnila.

dobová mapa okruhu 1951 - 52: délka 5500 metrůÚstí nad Labem - okruh 1951 - 52současná mapa - okruh 1951 - 52

Chlumec

Výstavba města a s tím spojená rozsáhlá rekonstrukce vozovek, vedla pořadatele ústeckých okruhů v dalších letech k hledání náhradní trati. Tu našli asi 6 kilometrů za hranicí Ústí nad Labem, v obci Chlumec u Chabařovic, kde byl dán do provozu nový silniční obchvat obce. Spojením staré a nové silnice tehdy vznikl cca 3 km dlouhý okruh ve tvaru osmičky. Zajímavá trať byla jezdecky velmi dobře hodnocena, avšak pro velkou vzdálenost od města se nikdy nestala tratí ústečáků. Zejména pro klesající návštěvnost diváků posléze pořadatelé tuto trať opouští..

Chlumec - plánek okruhu 1963..okruh v Chlumci...Chlumec - celková poloha

Po další nastalé pauze, vracejí pořadatelé v roce 1970 motocyklové závody zpět do ulic města Ústí nad Labem. 13. ročník navázal na tradici ústeckých okruhů a v jeho nové podobě se odjely další dva ročníky. Zájem přihlížejících diváků byl velký..

Ústecký okruh

Okruh dlouhý 3,6 kilometru vedl svou spodní částí téměř centrem města, dál po jeho okraji. Na svou délku měl poměrně nezvykle velké převýšení. Start byl u Domu Kultury v ulici Velká hradební. Táhlé stoupání ulicí Důlce zakončené

Ústí nad Labem - 1971Ústí nad Labem Ústí nad Labem 1970 - sjezd do centra Bratislavskou ulicí

Ústí nad L. 1970 - minutu po startu 125 ccm odstartovala třída 50ccm: #19 M. Sedlák, #26 M. Stripačuk, #9 I. MichálekÚstí nad Labem 1971 - diváci lemují trať, #9 I. Michálek... ÚnL 1970 - vložený závod 50ccm: #9 I. Michálek..

serpentinami bylo mimo zástavbu. Nejvyšší, přímý úsek trati vedl úzkými ulicemi Hoření, Veleslavínova a Na vyhlídce k dalším serpentýnám. Jejími zatáčkami silnice klesala zpět dolů do města po ulici Rooseveltova až k dnešnímu kruhovému objezdu. Následoval rychlý úsek ulicí Winstona ChurchillÚstí nad Labem 1971 - převládal dlážděný povrch. Třída 125 ccm: #9 I. Michálek..a a Bratislavskou ke startu. Okruh byl jezdecky náročný nejen svým výškovým profilem, ale i svým povrchem. Převládala žulová kostka, občas vyspravená asfaltovou zálivkou – což nebyla v dešti zrovna ideální kombinace.. AÚstí nad Labem 1971 - Karel Pokorný na Jawě 90 si ve svém prvním závodě dojel pro 5. místo..ni všude přítomné obrubníky, sloupy pouličního osvětlení a betonové tarasy na vnějšku zatáček, spolu se svodidly nebyly ty nejlepší únikové zóny a tak po dvou letech se v roce 1972 závody stěhují z centra nad město, na Severní terasu.

Ústí nad Labem 1971, B.Lidmanský - Jawa JuniorÚstí nad Labem 1970 - sjezd na cílovou rovinku - roh Bratislavské a Velké HradebníÚstí nad Labem 1971 - serpentýny měly dlážděný povrch...Ústí nad Labem 1971: stav silnice nebyl ideální, Víťa Vyhnálek-Jawa 250..Ústí nad Labem 1971: Vítězslav Vyhnálek #58 naposledy na staré trati..Ústí nad Labem 1971: stroj V. Vyhnálka ČZ 125 přezdívaný Lukša (od J. Šafránka) končí účast v závodě...

2 - mapa 1970 - 711 mapa Ústi nad Labem3 - mapa celkový pohled

Ústí nad Labem: "Ústecká fajfka"

Poprvé se na tříkilometrovém okruhu, který byl mezi jezdci známý díky svému tvaru jako „Ústecká fajfka“ jelo v roce 1972. Start byl na Severní terase nad městem na čtyřproudové betonové silnici. Po 400 metrech směrem ven z města se jezdci otáčeli do protisměru vracečkou u nemocnice. Za horizontem okruh v mírném klesání uhnul na křižovatce doprava a následující táhlou levou zatáčkou v ulici Stará a Na spojce pokračoval do další křižovatky. Zde, v nejnižším

1975 - Ústí nad Labem - start na severni terase #28 A. Mrkvička, #26 J. Žitník, #15 Pieš, #18 J. Müller, #2 J. Peroutka, #25 Ševčík..Ústí nad Labem 1973 - 250ccm stoupání Bělehradskou ulicíÚstí nad Labem 1975 - MR 125 - silnice se vrací zpět k cíli na Severní terasu - #1 Fendrich, #4 Herman, #9 Krmíček

bodě trať zatáčela zpět a „Bělehradskou“ po čtyřproudové silnici se v pravém pruhu ve dlouhém stoupání jezdci vraceli ke startu v dnešní ulici „Sociální péče“. Dráha byla podstatně bezpečnější a to přesto, že silnici i zde lemovaly obrubníky a sloupy osvětlení. Závody oblastního přeboru a M-ČSR byly v roce 1973 doplněny o závod mistrovství republiky třídy 50 ccm.

MR 50ccm - 1973Ústí 1973 - MR 50ccmMR 50 ccm - 1973 - přejezd přes horizont do cíle

VrchJaroslav Francol závodů na tomto okruhu byl rok 1975, kdy zde jela o body do MR kromě padesátek i třída 125 ccm. Oba závody tehdy vyhrál B. FendricÚstecká fajfka - start třídy 125 ccm - #47 J. Tázler..h. Na Ústecké fajfce začínal mimo jiné svou jezdeckou dráhu i největší talent místního autoklubu - nezapomenutelný Jaroslav Franc († 1979 Těrlice). Jako na všech městských tratích i zde byl problém díky nadměrnému provozu se zhoršující se kvalitou povrchu silnic, složitosti jejich uzavírek i objezdových tras.

 Ústecká fajfkaÚstí nad Labem 1972-75 mapa - celkový pohled na polohu okruhu 1972 - 1975

Ústí nad Labem - Krásné Březno: závod do vrchu

Po další pauze se v Ústí nad Labem sešli jezdci oblastního přeboru opět až v roce 1981. Pořadatelé z AMK Česká brána se tentokrát rozhodli pro závod do vrchu. Silnice z Krásného Března do Stříbrník byla široká a měla neskutečně kvalitní povrch. V prvním ranním treninku se však jezdci vypouštěni na trať ještě po dvou nestačili divit. Po rychlém esíčku a dvou vlásenkách uviděli šachovnicový prapor. Díky desetimetrové šíři silnice se kromě dvou zatáček před cílem daly ostatní jet téměř na plný plyn. Trať měřila pouhých 1,4 km - to bylo opravdu málo. Navíc byla silnice lemována svodidly na vnějšku. Dalšího ročníku se tak kopec nedočkal..

Ústi nad Labem - start závodu do vrchu 1981Ústi nad Labem - kopec 1981, startovalo se po jednom - 125 ccmÚsti - kopec 1981, #44 I. Placák - Jawa 350 - obl. přebor

 mapa - závod do vrchu 1981 a okruh Stříbrníky 1982mapa závodu do vrchu a okruh Stříbrníky mapa závodu do vrchu 1981

Ústí nad Labem: Stříbrníky

Další rok se závody v Ústí vrátily zpět na okruh. Pro 21. ročník pořadatelé Ústí nad Labem 1982 - Stříbrníky - volná třídapřipravili novou trať, která v jednom úseku využívala i část původní trati „Ústecké fajfky“. Okruh ve Stříbrníkách, dlouhý 2 km měl tvar obdélníku a využíval čtyři křižovatky. Start byl v ulici Hoření, na začátku klesání. Přímá silnice klesala do nejnižšího bodu tratě. Na první křižovatce pokračovala vpravo přes kopec ulicí Malátovou. Po projetí dvou velmi rychlých oblouků pravá-levá na plný plyn následovalo klesání do dalšího pravého vinglu na druhé křižovatce. V pravém pruhu čtyřproudové silnice okruh vystoupal po části „Ústecké fajfky“ ulicí Bělehradskou (v levém pruhu byl běžný provoz). Na třetí křižovatce se dalším pravýmÚstecké kolečko 1982, druhá křižovatka po startu, ulice Malátova - Bělehradská, start byl u Máje... vinglem jezdci dostali po Krušnohorské ulici k poslední pravé u depa a zpět ke startu. Jel se zde v roce 1982 finálový závod oblastního přeboru a závod volné třídy. Silnice byly už tehdy silně poznamenány běžným provozem a nebyla nouze o olejové skvrny, zebry a narychlo položené asfaltové záplaty. Ve volném závodě došlo dokonce k havárii dvou jezdců v ulici Malátova, při které dokonce došlo k vznícení jednoho z motocyklů. Vše se ale obešlo bez zranění..

Stříbrníky 1982 - pravá na křižovatce Bělehradská - Krušnohorská - bídný stav silnice Ústí 1982- depo u cílové zatáčkyÚstí nad Labem - okruh Stříbrníky - P. Foltán Jawa Junior, oblast 250

Bylo jasné, že hrbolatý povrch, uzavírky městských částí a poměrně značné omezení dopravy kolem tratě nedávalo do budoucna velkou šanci na další pokračování. Rozvíjející se městská zástavba, rozvoj motocyklové techniky a s tím stále náročnější bezpečnostní předpisy pořádání závodů ve městě již dál neumožňovalo.

mapa okruhu Stříbrníkyokruh Stříbrníky - "Ústecké kolečko"mapa posledního ústeckého okruhu ve čtvrti Stříbrníky - 1982

mapa závodu do vrchu 1981 a okruhu ve Stříbrníkách 1982poloha okruhů v Ústí n/L

Pořadatelé z AMK Česká brána po další pauze uspořádali závody opět až v roce 1988, v roce 1990 a 1993 navíc ve spolupráci z Motosportklubem Praha. Bohužel již ne ve svém městě. Zvolili cestu pronajmutí nedalekého mosteckého autodromu. Nechci ani pomyslit za jakých finančních obětí…

Vzpomínky na závody v Ústí nad Labem pomalu zapadají. Budeme proto vděční za každou Vaši informaci, dobový program závodu nebo fotografii, kterou nám pošlete ať už jako tehdejší jezdci, diváci nebo pořadatelé tohoto závodu. Tyto materiály budou do článku pak doplněny i s uvedením jejich autora..

 Fotografie ze svých archivů s díky poskytli: L.Bělič, B. Lidmanský, Krocka.sk, F. Šabach, T. Záhorský, I. Michálek, K. Pokorný, J. Kredba, V. Vyhnálek, J. Tázler ml., J. Novák a další. Další zdroje: Svět Motorů, dobový tisk, soukromý archiv, Seznam mapy, zdroj: Mapy.cz, Historická ortofotomapa © CENIA 2010 a GEODIS BRNO, spol. s r.o. 2010. Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR 2009. Zakreslení do map: P. Foltán ml.

Pokud někdo vlastníte ve svém archivu fotky z tohoto nebo i z jiných závodů minulé doby, podělte se s ostatními příznivci motocyklových závodů. Napište e-mail na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Obratem se s Vámi spojíme. Jednotlivé články tak budou neustále aktualizovány o tyto nové dobové fotografie!

 

Pokračování článku
Předchozí strana     Následující strana »
Článek naposledy upraven: 24. 3. 2018

 

Rychlé novinky

V neděli 30. září zemřel náhle ve věku 63 let Otto Krmíček mladší, bývalý dvojnásobný mistr republiky v silničních závodech motocy...
úterý, 2.10.2018 Zobrazit
Jonathan Rea vyhrál závod v Magny-Cours a získal tak svůj již čtvrtý titul mistra světa WorldSBK v řadě! Vyrovnal tak počet titulů...
neděle, 30.09.2018 Zobrazit
Oficiálně: Karel Abraham zůstává v MotoGP! Podepsal dvouletou smlouvu s Avintia Ducati teamem, kde nahradí Simeona a bude týmovým...
středa, 5.09.2018 Zobrazit
Další novinky