Brno - Pisárky

Autor: Petr Foltán st. | Kategorie: Bývalé české okruhy | Datum: 21. 2. 2016
Brno - Pisárky - 5.0 out of 5 based on 11 votes

Kapitoly článku

Historie silničních závodů, pořádaných v Brně – Pisárkách, se začala psát v roce 1930. Masarykův okruh automobilů částečně procházel touto městskou částí Brna. "Pisárecká zatáčka" byla součástí tratě Velké ceny až do roku 1974. Kromě toho se ale v Pisárkách pořádaly i další závody...

Poprvé zahřměly motory závodních automobilů v Pisárkách v roce 1930. Masarykův okruh, dlouhý 29 km, procházel přes tuto brněnskou čtvrť svým severovýchodním cípem. Až do roku 1937 na něm závodily automobily v levém směru. Po pauze se od roku 1949, kdy se jel u nás největší poválečný automobilový závod, přes Pisárky už projíždělo v obráceném směru. Na

Brno - Pisárky, okruh Velké ceny, zatáčka " u Výstaviště"vývoj okruhu VC Brna - přes Pisárky se jelo od roku 1930 - 1974..Brno-Pisárky, zatáčkou "u Výstaviště" GP 1974, projíždí Jan Novotný, Jawa 350 ..Pisárky - ze zatáčky u Výstaviště vyjíždí sajdy, foto J. FaitPisárky - okruh GP - jeden z mnoha pádů v zatáčce u Výstaviště.. foto J. FaitPisárecká zatáčka - převoz jezdce na vyšetření sanitním vozem Š-1203...foto J. Fait

zkrácené trati tak automobiloví a motocykloví závodníci projížděli zatáčkou v Pisárkách na křižovatce „u Výstaviště“ až do roku 1974. V dalším roce byl okruh Velké ceny podruhé a naposledy zkrácen, čímž se stal tento pisárecký úsek tratě již historií. V Brně se ale kromě Velké ceny pořádaly motocyklové závody i na jiných místech. Jezdil se například „ Brněnský okruh“ v Černých polích nebo závod ve čtvrti Královo pole a Slatina. Ale vraťme se zpět do Pisárek..

Pisárecký motocyklový okruh

V roce 1952 se v Pisárkách jel poprvé motocyklový závod na městské trati dlouhé 1780 m. Členové odbočky DSLM Brno - Bašty vybrali k tomuto účelu téměř horský okruh, který měl z poloviny asfaltový povrch, z poloviny drobnou žulovou kostku a výškový rozdíl 45 metrů..! Po startu v ulici Hlinky trať strmě stoupala ulicí Hroznovou a Neumannovou až do nejvyššího bodu okruhu. Na další křižovatce s velmi ostrou pravou zatáčkou do ulice Lipové začala silnice intenzivně klesat až k odbočce, zpět do ulice Hlinky ke

Pisárecký okruh 19522. ročník závodu v Brně-Pisárkách 1953, třída 150ccm: #40 L. Dufek, #41 D. Berka, #43 J. Hejmala, #44 M. Koreis, #45 J. Brázda, #42 J. Nečas.. Pisárky 1953, 150cc: kolo vítězů, #42 vítězný J. Nečas Pisárky 1952: start! Pisárky 1952: třída 100ccmPisárky 1952: Nečas dojíždí bez zadní brzdy na 2. místě... (ulice Hlinky)

startu. V nejsledovanějších třídách 350 a 500 ccm zvítězil mladý Miroslav Čada na Walteru. Druhý ročník tohoto závodu pořádal ZO Svazarmu při Elektrotechnických závodech J. Fučíka v Brně. Závodu se zúčastnili jezdci 3. výkonostní třídy krajů Brno, Jihlava a Pardubice. Závod třídy 350 ccm vyhrál před 7000 diváky host - bratislavský Ejem na Jawě před Čadou a Malinou na Waltrech. Na začátku padesátých let závodní stroje sice ještě nedosahovaly žádných závratných rychlostí, přesto při pohledu na dobové fotografie je vidět, že bezpečnost diváků i jezdců tehdy ještě nebyla na pořadu dne...

Pisárecký okruh 1953Brno - Pisárky, okruh v mapě současnosti..Pisárky 1953

Brněnské výstaviště: Mezi pavilony - závod O cenu města Brna

Areál Brněnského výstaviště byl poprvé otevřen pro veřejnost v roce 1928. Výstavy automobilů v předválečných letech byly úzce spjaty s předváděcími akcemi a potažmo i se závody na Masarykově okruBrno - Výstaviště 20.10.1935..hu. V areálu samotného Výstaviště se ale pořádaly další motoristické podniky. První zmínka o závodě motocyklů je už z roku 1935. V padesátých letech byly dokonce prováděny zkoušky jízdních vlastností závodního monopostu na oválu cyklistického velodromu. Koncem padesátých a zejména v šedesátých letech se uvnitř výstaviště jezdily závody automobilů, formulových vozů a motocyklů již téměř pravidelně. PoVýstaviště 1947: na startu závodu motocyklů #1 Krapka, #2 Štambach, #3 Flauschmannřádal je AMK Svazarmu Královodvorské strojírny a ZO Svazarmu BVV. Závody přeboru Jihomoravského kraje se jezdily na jednoduché trati, dlouhé 1630 m, hned za hlavní branou do areálu. Okruh "Mezi pavilony" měl tvar písmene V, čtyři zatáčky a čtyři rovinky. Ta nejdelší měla 450 metrů, průměrná šířka okruhu byla 8 metrů, v zatáčkách 24 metrů. Jednotný betonový povrch silnice byl lemován po celé délce a po obou stranách několikametrovým betonovým okrajem v úrovni silnice. Propustnost tratě byla pro motocykly 16, pro automobily 12 startujících. Kromě těchto závodů se v areálu výstaviště jezdil ještě krajský přebor motokár..

Brno BVV F3BVV 1967 - F3Brno BVV 1967

plánek okruhu Mezi pavilony - BVVMezi pavilony, jedna ze dvou vraceček...Brno - Výstaviště: okruh Mezi Pavilony

Okruh za Brněnským výstavištěm: O štít osvobození města Brna

V roce 1971 uspořádali členové AMK Svazarmu Brno silniční závod motocyklů popBrno - okruh za Výstavištěm od roku 1974 - 76, mapa Ivan Bendarvé na okruhu za Brněnským výstavištěm. Od roku 1974 už závody přeboru Jihomoravského kraje a přeboru ČSR B pořádá AMK Brno - Pisárky v čele s p. Štěpánem Kučírkem. Okruh "U Výstaviště" měl start - cíl u hotelu Voroněž, těsně za kolejemi železniční vlečky vedoucí do areálu výstaviště. Trať vedla ke koupališti Riviera, kde byla otočka o 180° zpět. Okruh dál pokračoval po přímé silnici s levým obloukem až k ulici Poříčí a tou zpět ke startu. V roce 1977 došlo ke změně, byl vynechán úsek kolem hotelu Voroněž.

Brno - Pisárky - za Výstavištěm 1975, start u hotelu Voroněž, katalog 175ccm, #2 Navrátil, #1 Neubauer...Brno - Pisárky - okruh za Výstavištěm, start u hotelu Voroněž..za BVV: start za kolejemi železniční vlečky..Nástup jezdců před závodem na okruhu "za Výstavištěm" 1976Brno,  za Výstavištěm, 1976 - před startem volné třídy: #1 P. Baláž, #5 M. Vašíček..

Závodní trať tak vedla jen po čtyřproudové silnici od jedné vracečky u bráBrno - okruh za Výstavištěm verze 1977, mapa Ivan Bendany č.7 ke druhé, před ulicí Poříčí. To vše s dlouhou, táhlou zatáčkou uprostřed tratě v obou směrech. Pro zpomalení tu byly využity dva retardéry z balíků slámy. Start - cíl se tak posunul až téměř před koupaliště Riviera a jelo se v obráceném směru. Mezi nejúspěšnější jezdce v závodech "U Výstaviště" patřili především domáci jezdci. V závodech volné třídy tu pak startovali přední jezdci mistrovství republiky - B. Staša, P. Baláž, J. Mrkývka, J. Franc, J. Novotný, M. Vašíček a další. V květnu 1977 se na této trati závodilo naposled. Tehdejší tragické události na rakouském Salzburgringu, kde došlo k hromadné havárii několika jezdců, jen uspíšily záměr pisáreckých pořadatelů své závody přemístit na jiný, bezpečnější okruh pro jezdce i diváky... 

Brno - Za Výstavištěm, B. Staša vede...Brno - Pisárky 1977, start před koupalištěm Riviera..Brno - Pisárky 1977, okruh u Výstaviště, vracečka před cílem: #3 Tonda Šenk, #25 Pavel Reissman..Brno - Pisárky, okruh u Výstaviště - rychlá pasáž tratě... Brno - Pisárky 1977 - bedna 250 ccm: zleva F. Tofel, J. David, Z. Loveček..Brno - Pisárky, za Výstavištěm 1977..

okruh za Výstavištěm 1974 - 1976..okruh za Výstavištěm 1977..poloha okruhů v Pisárkách..

Brno - Bohunice: okruh u Sídliště Československo - sovětského přátelství

Druhý závod v roce 1977 pořádal AMK Pisárky v říjnu již na novém okruhu, který zčásti využíval dálniční přivaděč v Bohunicích. Tehdy ještě nezastavěná plocha před Bohunickou nemocnicí sloužila Bohunice - plakát 1978jako depo motocyklů, kolem kterého vedla závodní trať. Nájezdem na dálniční přivaděč pokračoval okruh až na křižovatku před Nový Lískovec, kde odbočil doprava, zpět k nemocnici. V roce 1978 byl okruh prodloužen a jezdci se tak mohli krátce projet i po části původního okruhu Velké ceny (ale v obráceném směru), v úseku od bývalé benzinové pumpy až na křižovatku před Novým Lískovcem. V Bohunicích se jezdily závody přeboru Jihomoravského kraje a přeboru ČSR B. V Bohunice 1978: #3 J. Mrkývka, #22 F. Vala...roce 1978 se jely i dva závody mistrovství republiky. Třídu 50 i 125 ccm vyhrál, v tom roce dominantní, Zbyněk Havrda. Dalším vrcholem bohunických závodů byla, stejně jako na okruhu za Výstavištěm, volná třída do 350 ccm. Mezi nejúspěšnější jezdce především patřili

Bohunice 1977 říjen, start P-ČSR B, tř. 350ccm: #52 J. Pavlíček, #30 L. Cvrkal, #37 K. Navrátil, #10 I. Benda, #3 A. Šenk, #9 J. Holík...Brno - Bohunice, říjen 1977 - P. ČSR B - 250ccm: zleva J. Vašek, J. David, M. Jerigazleva: Karel Navrátil, Pavel Vašíček, Franta Vala - Bohunice 1977 P-ČSR B 350Brno - Bohunice 1978, jaro - volná: #11 S. Klátil, #5 R. Mitošinka, #28 P. Dekánek, #4 J. David, #3 J. Mrkývka...volná, Brno - Bohunice 1978, jaro: zleva S. Klátil, J. Mrkývka, J. David..Brno - Bohunice 1978, podzim start volné třídy: #3 J. Mrkývka, #5 R. Mitošinka, #15 F. Tofel, #4 J. David...

domácí: Jiří David, Jiří Mrkývka, Petr Hlavatka a Miroslav Vašíček. Další výstavba sídliště již závody v těchto místech dál neumožňovaly. V hledáčku pořadatelů už byla aleBohunice - přivaděč - 1978  - mapka okruhu.. další možná lokalita - v Brně Řečkovicích. Zamýšlený okruh na čtyřproudové silnici s využitím dvou mimoúrovňových křižovatek, se však z důvodu velkého množství nutných povolení, složitosti uzamýšlený okruh Brno - Řečkovice se nikdy nezrealizoval...zavírek a objízdných tras nikdy neuskutečnil. Pořadatelé definitivně opouštějí Brno a své další aktivity plánují ve Vranovicích... Z okruhů, které se jezdily za Výstavištěm a v Bohunicích jsou z dnešního pohledu jen torza, neboť tyto místa prošly během let zcela zásadní přeměnou samotných silnic i okolního terénu. Proto nemůže být jejich nákres v současných mapách zcela přesný...

Brno - Bohunice 1978: #21 P. Hlavatka, #8 J. David Brno - Bohunice 1978: #21 P. Hlavatka, #8 J. David v souboji o vítězství...Brno - Bohunice 1978, volná třída: zleva J. David, P. Hlavatka, Jos. Vašek

Brno - Bohunice 1977, v mapě současnosti..Brno - Bohunice 1978, v mapě současnosti..poloha okruhů ...

 Jsou okruhy, které mají mnohaletou tradici a bohatou historii. Závody v Pisárkách a Bohunicích patří do zcela opačné kategorie a vzpomínky na tyto závody pomalu zapadají. Budeme proto vděční za každou Vaši informaci nebo fotografii, kterou nám pošlete ať už jako tehdejší jezdci, diváci nebo pořadatelé tohoto závodu…

Článek byl sestaven s pomocí vzpomínek, dokumentů a fotografií z archivů p. Ivana Bendy, Jaroslava Brzobohatého, Jaroslava Nečase, Jaroslavy Frýbortové, Jiřího Davida, Davida Griače, Jana Kuchaře, Jana Novotného, Lukáše Běliče a Josefa Faita. Další zdroje: Svět Motorů, dobový tisk a soukromý archiv. Mapy: D. Griač, I. Benda a Moto-svět.cz, Seznam mapy, zdroj: Mapy.cz, Historická ortofotomapa © CENIA 2010 a GEODIS BRNO, spol. s r.o. 2010. Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR 2009. Zakreslení do map: P. Foltán ml.

 Pokud někdo vlastníte ve svém archivu fotky z tohoto nebo i z jiných závodů minulé doby, podělte se s ostatními příznivci motocyklových závodů. Napište e-mail na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Obratem se s Vámi spojíme. Jednotlivé články tak budou neustále aktualizovány o tyto nové dobové fotografie!

 

Pokračování článku
Předchozí strana     Následující strana »
Článek naposledy upraven: 11. 12. 2018

 

Rychlé novinky

V neděli 30. září zemřel náhle ve věku 63 let Otto Krmíček mladší, bývalý dvojnásobný mistr republiky v silničních závodech motocy...
úterý, 2.10.2018 Zobrazit
Jonathan Rea vyhrál závod v Magny-Cours a získal tak svůj již čtvrtý titul mistra světa WorldSBK v řadě! Vyrovnal tak počet titulů...
neděle, 30.09.2018 Zobrazit
Oficiálně: Karel Abraham zůstává v MotoGP! Podepsal dvouletou smlouvu s Avintia Ducati teamem, kde nahradí Simeona a bude týmovým...
středa, 5.09.2018 Zobrazit
Další novinky